Az MNB rendelete csökkenti az életbiztosítások esetén vállalható maximális technikai kamatokat 2020. október 16.

Biztosítási jog

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemrég kiadott rendelete alapján a 2021. január 1-jétől megkötött új szerződéseknél 1,8 százalékra mérséklődik az eddigi 2,3 százalékról a hagyományos – azaz nem unit-linked – forintalapú életbiztosítási termékek technikai kamata, az euróalapú konstrukcióknál pedig ez a kamat 1,1-ről 0,6 százalékra változik. A korábban megkötött életbiztosítások technikai kamatát ez a módosítás nem érinti, az új MNB rendeletnek meg nem felelő biztosítási termék 2020. december 31-ig terjeszthető.

A technikai kamatláb az a kamatláb, amellyel a biztosító az élet- és betegségbiztosítási díj és díjtartalék, és a balesetbiztosítási és felelősségbiztosítási járadéktartalék megállapításakor kalkulál. A technikai kamatláb mértéke az életbiztosítási termékek árazását jelentősen befolyásolja. A technikai kamatlábbal számított biztosítási szolgáltatást a biztosítónak minden esetben teljesítenie kell, és a technikai kamatot jóvá kell írnia ügyfeleinek, még a vártnál alacsonyabb hozam esetében is (tehát ez garantált kamat). Ezért, bár a szerződésben vállalt magasabb technikai kamatláb vonzóbbá teheti a terméket a piacon, a magasabb kamatláb veszélyeztetheti a biztosítók prudens működését is. Ezért a jogalkotó a biztosítók túlzott garanciavállalását elkerülendő a kamatláb legmagasabb mértékét jogszabályban állapítja meg.

Az MNB rendelete szerinti új kamat mértékek a hosszú, akár 15-20 éves állampapírok hozamainak elmúlt években bekövetkezett csökkenéséhez igazodnak, a kamatmérték megváltoztatásáról az MNB a biztosítási piac szakmai érdekképviseleteivel folytatott előzetes szakmai konzultáció alapján döntött. A módosítás MNB által is deklarált célja a pénzügyi stabilitás erősítése úgy, hogy a biztosítók a jövőben ne ígérhessenek akár a saját pénzügyi helyzetüket is kockára tévő túlzott hozamokat ügyfeleiknek.

Az ún. unit-linked biztosításoknál nincs technikai kamat, bár a biztosítók adott esetben azoknál is vállalhatnak tőke-, illetve hozamgaranciát is. Ezen biztosítások esetén az elért hozam attól függ, hogy az ügyfél által választott kockázatú befektetések árfolyama hogyan változott az adott évben.

Az MNB hivatkozott rendeletével módosított, hatályos rendelet itt érhető el.


Felügyelet, Életbiztosítás

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

MNB állásfoglalás a kiszervezési szerződések kötelező elemeiről a Szolvencia II irányelv rendszerében

A biztosítók ügymenetének, tevékenységének kiszervezése nem újkeletű fogalom a hazai jogban, ugyan eltérő tartalmi elemekkel,...

Részletek

Új EIOPA iránymutatás a felhőszolgáltatások kiszervezés útján történő igénybevételéről

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-Hatóság (EIOPA) nemrég kiadta a végleges iránymutatását (Iránymutatás)...

Részletek

A TKM Rendelettel kapcsolatos egyes kérdésekben foglalt állást az MNB

A megtakarítási célú életbiztosítási szerződések költségterhelésének összehasonlítását szolgáló ún. teljes költségmutató...

Részletek

Az Európai Unió Bírósága megállapításai a tőkefedezeti életbiztosítások közvetítéséről

Az Európai Unió Bírósága („EUB”) a C-542/16. számú ügyben nemrég hozott ítéletében több szempontból is vizsgálta a tőkefedezeti életbiztosítások...

Részletek