Az Európai Bizottság új Uniós digitális pénzügyi szolgáltatási stratégiája

Bank- és hiteljog, FinTech EU 2020. október 19.

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 24- én új digitális pénzügyi csomagot fogadott el. Ennek részeként jogalkotási javaslatokat tett a digitális pénzügyi szolgáltatási és a lakossági pénzforgalmi stratégiával, valamint a kriptoeszközökre és a digitális ellenállóképességre vonatkozólag.

Az Európai Bizottság a csomaggal elő kívánja segíteni az EU pénzügyi szektorának digitális transzformációját, ezen belül négy prioritást nevezett meg:

Az első prioritás a digitális egységes piac széttagoltságának megszüntetése. Ennek érdekében a Bizottság javaslata szerint 2024-re az EU-nak az interoperábilis digitális személyazonosító megoldások használatát lehetővé tévő, hatékony és eredményes jogi keretet kell teremtenie, ami lehetőséget ad az új ügyfeleknek a pénzügyi szolgáltatások gyors és egyszerű elérésére (ügyfélfogadásra). A rendszernek lehetőséget kell adnia az ügyféladatok újbóli felhasználására az ügyfél tájékoztatáson alapuló beleegyezése esetén, amelynek teljesen átláthatóan tartalmaznia kell az újbóli felhasználás következményeit. Ennek keretében a Bizottság javasolja a eIDAS-rendelet felülvizsgálatát, a rendelet alkalmazásának kiterjesztését a magánszektorra, valamint a megbízható digitális személyazonosítók bevezetését minden európai polgár számára.

Emellett a Bizottság a szabályozási keret módosításával bevezeti a passzportálás lehetőségét a digitális pénzügyi szolgáltatások szempontjából fontos területeken. A közösségi finanszírozásról (crowdfundingról) szóló rendelet tervezete lehetőséget ad a passzportálásra különböző típusú közösségi finanszírozási szolgáltatások, például hitelközvetítés esetében.

A második prioritás az EU szabályozási keretének átalakítása a digitális innováció előmozdítása céljából. A Bizottság ennek megvalósítására javaslatot tesz egy új, kriptoeszközökkel kapcsolatos uniós jogszabályi keretre, amely lehetővé teszi a megosztott főkönyvi technológia (DLT) és a kriptoeszközök elterjedését a pénzügyi szektorban. Az új jogszabályi keret (MiCA) magában fogja foglalni a felhasználói tokeneket és a fizetési célokra használt, eszközökhöz kötött tokenekhez (vagyis a stabil kriptopénzekhez) kötődő pénzügyi stabilitási és monetáris szuverenitási kockázatok szabályozását szolgáló rendelkezéseket. A Bizottság a pénzügyi szervezetek által tartott kriptoeszközök vonatkozásában fontolóra veszi a jelenlegi prudenciális szabályok módosítását.

A harmadik prioritás az adatvezérelt innováció elősegítése a pénzügyi szolgáltatások terén, egy közös pénzügyi adattér létrehozásával. Ennek érdekében a Bizottság módosítani fogja az uniós szabályozást oly módon, hogy 2024-re a nyilvánosságra hozott információk szabványosított és géppel olvasható formátumokban legyenek hozzáférhetők, továbbá uniós finanszírozású infrastruktúrát fog létrehozni a nyilvános közzétételhez. A Bizottság 2022 közepéig jogalkotási javaslatot tesz továbbá a szélesebb körű adathozzáféréssel kapcsolatos kezdeményezésekre épülő és azokkal összehangolt, nyílt pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos új keretrendszerre.

A negyedik prioritás a digitális transzformációhoz kapcsolódó kihívások és kockázatok kezelése. A Bizottság megvizsgálja és ahol szükséges módosítani fogja a meglévő, tevékenységvégzéssel kapcsolatos és prudenciális uniós jogi keretet annak érdekében, hogy továbbra is biztosítható legyen a pénzügyi stabilitás és a fogyasztók védelme az „azonos tevékenység, azonos kockázat, azonos szabályok” elvvel összhangban. A Bizottság a digitális működési ellenállóképesség megerősítését elősegítő, új uniós keretrendszerre vonatkozó javaslatot is előterjeszt majd.

Vissza a hírekhez