ESMA felülvizsgálja iránymutatását a hatékony portfoliókezelésre vonatkozó hatósági gyakorlatra figyelemmel 2018. október 16.

Értékpapírjog, Tőkepiac

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság („ESMA”) felkérésére hat tagállami hatóság gyakorlata vált vizsgálat tárgyává a hatékony portfoliókezeléssel („EPM”) kapcsolatban kiadott ESMA iránymutatásokkal (Guidelines on ETFs and other UCITS issues) („Iránymutatás”) összefüggésben. A vizsgálat eredményéről beszámolókészült, amely - a megismert legjobb gyakorlatok mellett - több problémára is rámutat. A feltárt problémákra tekintettel a vizsgálatot folytató csoportok az Iránymutatás módosítását javasolják az ESMA felé.

Az EPM intézménye

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó befektetési alapokra („ÁÉKBV”) vonatkozó uniós szabályozás („UCITS”) meghatározza azoknak az eszközöknek a körét, amelyekbe az ÁÉKBV-k vagyonát be lehet fektetni. A szigorú szabályozás oka, hogy az ÁÉKBV széles körben elérhető befektetési forma (akár lakossági befektetők számára is elérhető az EGT egész területén), fontos tehát, hogy az ÁÉKBV-be való befektetés ne hordozzon nehezen érthető vagy megterhelő  kockázatot. Az EPM szabályozásával ugyanakkor lehetővé válik, hogy az ÁÉKBV-k a nehezen érthető műveleteket is végrehajtsanak.

A UCITS alapján a tagállamok engedélyezhetik az ÁÉKBV számára, hogy - meghatározott tagállami feltételek mellett - átruházható értékpapírokra és pénzpiaci eszközökre vonatkozó technikákat és eszközöket alkalmazzanak ahatékony portfoliókezelés érdekében (UCITS 51. cikk.)

A végrehajtási irányelv [2007/16/EK irányelv 11. cikke] az EPM használatának lehetőségét annyiban pontosítja, hogy a portfólió hatékony kezelésére alkalmazott technikák és eszközök olyan technikákat és eszközöket jelentenek, amelyek gazdaságilag megfelelőek, azaz költséghatékony módon valósulnak meg; amelyek kockázatait megfelelően kezeli az ÁÉKBV kockázatkezelési eljárása, ha azokat a következő egy vagy több cél érdekében alkalmazzák:

 

  • kockázatcsökkentés;
  • költségcsökkentés;
  • az ÁÉKBV tőkéjének vagy jövedelmének növelése az ÁÉKBV kockázati profiljának és az irányadó rendelkezésben meghatározott kockázatmegosztásnak megfelelő kockázati szinttel [2009/65/EK irányelv 52. cikk]

 

Tekintettel arra, hogy Magyarországon a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) tartalmazza az ÁÉKBV-k befektetéseire vonatkozó követelményeket, az EPM intézményének szabályozására is itt kerül sor, a származtatott ügyletekre vonatkozó alfejezetben.

Az Iránymutatás

Az EPM lehetőségének kodifikálása ugyanakkor befektető-védelmi kockázatot jelent. Az, hogy a befektetési alapok az általuk kezelt portfolió hatékonysága érdekében nem csak közvetlen eszközbefektetésre jogosultak, hanem pl. eszköz alapú pénzpiaci műveletek (ld. repo ügyletek) kötésére is, még összetettebbé teszi a működésüket. Ennek megfelelően az ESMA befektető-védelmi megfontolásból iránymutatást adott ki az EPM alkalmazására. Az Iránymutatás a transzparencia, a működési követelmények és a kockázatkezelés területeit érintette.

A felülvizsgálat

A felülvizsgálat során 2017 szeptemberétől hat hatóság (német, észt, francia, ír, luxemburgi, EK) gyakorlatát vizsgálták. A közzétett beszámoló szerint elmondható, hogy a legnagyobb problémák a működési feltételek és a fedezetkezelés körében mutatkoznak.

Az Iránymutatás értelmében az EPM használatából származó nettó bevételre (működési költségekkel csökkentett bevétel) a befektetők jogosultak. Ennek ellenére egyes hatóságok csak egy meghatározott minimum összeg visszaforgatását várják el, anélkül, hogy lehetővé tennék az alapkezelők által felszámított költségek vizsgálatát.

A fedezetkezelés körében az Iránymutatás több előírást is tartalmaz. Az Iránymutatás értelmében fedezetnek minősül minden olyan eszköz, amit az ÁÉKBV az EPM műveletekre tekintettel szerez. Ezen fedezeteknek meg kell felelniük az Iránymutatásban foglalt követelményeknek. Az Iránymutatás ezen rendelkezéseit azonban sérti az a hatósági gyakorlat, hogy bizonyos esetben ezeket a követelményeket nem tekintik irányadónak, az Iránymutatás ugyanis semmilyen kivételszabály alkalmazását nem teszi lehetővé.

A fentiek értelmében - és a beszámoló egyéb megállapításaira tekintettel - az érintett hatóságok gyakorlatát vizsgáló csoportok az Iránymutatás felülvizsgálatára tettek javaslatot. 


ESMA

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

ESMA alkalmassági követelményekről szóló tájékoztató

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) alkalmassági követelményekről szóló felügyeleti tájékoztatót (supervisory briefing)...

Részletek

AZ ESMA konzultációt kezdeményezett a pénzpiaci alapok felügyeleti jelentésszolgálatáról

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) konzultációs lehetőséges nyitott a pénzpiaci alapok (PPA vagy MMF) felügyeleti...

Részletek

Alternatív befektetési alapok (AIF) belépése az EU piacára - frissült az ESMA összefoglalója

Az ESMA 2018. szeptember 17-én publikálta az uniós tagállamok és harmadik országok közötti megállapodásokról (Memoranda...

Részletek

A bináris opciók korlátozásának és tiltásának meghosszabbítása

Az ESMA legfrissebb, 2018. augusztus 24.-i közleménye szerint a bináris opciók lakossági befektetők részére való forgalmazására...

Részletek