Az EIOPA nyilatkozatot adott ki a koronavírus uniós biztosítási ágazatra gyakorolt hatásának enyhítésére irányuló intézkedésekről 2020. április 1.

Elismerve, hogy a járvány jelentős következményekkel jár a világgazdaságra, többek között a pénzügyi szolgáltatásokra nézve, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) az EU biztosítási szektorához címzett nyilatkozatot adott ki nemrég arról, hogy a biztosítóknak milyen intézkedéseket kell tenniük, illetve az EIOPA milyen intézkedéseket készül tenni annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus hatásait a biztosítási üzletágban, és garantálja az ügyfelek védelmét.

Ezek az intézkedések két fő területet érintenek: az üzletmenet folytonosságát, valamint a szolvencia- és tőkehelyzetet.

Az üzletmenet folytonossága

Az EIOPA kiemeli, hogy a biztosítóknak az ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatások fenntartása érdekében továbbra is készen kell állniuk az üzletmenet folytonosságának biztosítására, és ennek érdekében a szükséges intézkedések végrehajtására.

A biztosítók részére nyújtott operatív könnyítésként az EIOPA

a) koordinálásával a nemzeti felügyeleti hatóságoknak rugalmasnak kell lenniük a 2019 végére vonatkozó felügyeleti jelentéstétel és nyilvánosságra hozatal időzítését illetően;

b) az ágazatra vonatkozó információkéréseit és konzultációit rövid távon a jelenlegi piaci helyzet hatásainak értékeléséhez és nyomon követéséhez szükséges alapvető elemekre korlátozza;

c) két hónappal, 2020. június 1-jéig meghosszabbítja a 2020. évi Szolvencia II. felülvizsgálat holisztikus hatásvizsgálatának határidejét.

Szolvencia- és tőkehelyzet

Az EIOPA emlékeztet arra, hogy az uniós biztosítótársaságoknak folyamatosan elegendő figyelembe vehető szavatolótőkével kell rendelkezniük a szavatolótőke-szükségletük fedezésére. Ez lehetővé teszi a biztosítók számára a jelentős veszteségek fedezését, és ezáltal biztonságot nyújt a szerződők és a kedvezményezettek számára.

Az EIOPA továbbá azt tanácsolja a biztosítótársaságoknak, hogy a biztosítottak védelmével arányos intézkedéseket hozzanak tőkehelyzetük megőrzése érdekében, prudens osztalék- és egyéb értékesítési politikákat követve, beleértve a változó javadalmazást is.

Megnyugtatásul az EIOPA megerősíti, hogy a közelmúltbeli stressztesztek szerint az ágazat jól tőkésített, és képes visszatartani a rendszert érő súlyos, de valószerű sokkokat. Ugyanakkor az EIOPA emlékeztet arra is, hogy a Szolvencia II. keretrendszer

a) magában foglalja a szavatolótőke-szükséglet és a minimális tőkeszükséglet közötti fokozatos felügyeleti beavatkozást, mely rugalmasságot biztosít szélsőséges helyzetekben, beleértve az érintett biztosítók helyreállítási időszakának meghosszabbítására irányuló intézkedéseket;

b) számos olyan eszközt is tartalmaz, amelyek felhasználhatók az ágazatot érintő kockázatok és hatások csökkentésére, melyeket az EIOPA és a nemzeti felügyeleti hatóságok szükség esetén alkalmaznak a szerződők és a pénzügyi stabilitás védelmének biztosítása érdekében.

Végül az EIOPA megjegyzi, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokkal, az európai felügyeleti hatóságokkal, és az Európai Rendszerkockázati Testülettel együtt az EIOPA továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, és annak érdekében, hogy enyhítse a piaci volatilitásnak az európai biztosítási ágazat stabilitására gyakorolt hatását, és biztosítsa az ügyfelek védelmét, minden szükséges intézkedést megtesz, illetve javaslatokat tesz az uniós intézményeknek.

Az EIOPA nyilatkozataitt érhető el teljes terjedelemben.

Vissza a hírekhez