Alapvető változások a fiduciárius biztosítékok fizetésképtelenségi kezelésében 2017. május 8.

Hitelbiztosítékok, Bank- és hiteljog

Közismert, hogy az új Polgári Törvénykönyv - néhány kivételtől eltekintve - megtiltotta a fiduciárius biztosítékok alkalmazását. A tilalom indoka az volt, hogy indokolatlan lehetővé tenni, hogy a hitelező a zálogjog kiegyensúlyozott, eltérést nem engedő szabályainál kedvezőbb helyzetbe kerülhessen fiduciárius biztosíték alkalmazásával. Az egyik olyan pont, ahol a fiduciárius biztosítékok a zálogjognl kedvezőbb helyzetbe hozták a hitelezőket, a fizetésképtelenség volt. Míg a zálogjog csupán “szuperprioriást”, azaz a többi hitelezőnél kedvezőbb kielégítési szabályokat biztosított, addig a fiduciárius biztosítékok jogosultjai a felszámoláson kívül voltak jogosultak kielégítést keresni a zálogtárgyból.

A jogalkotó 2016-ban módosította az új Ptk. szabályait, és a fidúciatilalmat csupán arra az esetre tartotta fenn, ha fogyasztó követelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására vagy vételi jog alapítására vállalt kötelezettséget. A fidúcia ismételt lehetővé tétele mellett azonban sajnálatos módon nem került sor a fizetésképtelenségi szabályok újragondolására. E hiányosságot pótolja a csődtörvény módosítására benyújtott törvényjavaslat.

A törvényjavaslat legfőbb újdonsága annak rögzítése, hogy a biztosítéki célú vételi jog, illetve biztosítéki célú jogátruházás jogosultja ezeket a biztosítékokat a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás kezdeményezését követően akkor gyakorolhatja, ha az említett jogszerzésre jogosult ezt a nyilatkozatot bejegyeztette a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, vagy pedig ha ingatlanra vonatkozóan vételi jogot kötött ki, azt bejegyeztette az ingatlan-nyilvántartásba, és ezzel összefüggésben azt is igazolni tudja, hogy ezt

a követelését korábban valamely követelése biztosítékául kötötte ki.

E változtatással összefüggésben módosul a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény is annak érdekében, hogy lehetővé váljon e fiduciárius biztosítékok bejegyzése a nyilvántartásba.

A törvényjavaslat elfogadása a május 15-i héten várható, a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.


Fizetésképtelenség

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

A Csődtörvény legújabb változásai - úton a modernebb és hatékonyabb fizetésképtelenségi eljárások felé

Több érdemi változás lép életbe 2020. augusztus 1-jétől a csőd- és felszámolási eljárásokban. A változások egy részét...

Részletek

Az Országgyűlés előtt a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény jogharmonizációs módosításáról szóló törvényjavaslat

A nyár közepén került benyújtásra a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) és...

Részletek

Szükségesség és arányosság a szanálás során

A Kúria kimondta, hogy a pénzügyi intézmény szanálási eljárásának elrendelése mellett az eljárás során alkalmazott egyes...

Részletek

Téves fizetés sorsa a felszámolási eljárásban

A Gazdaság és Jog 2015. szeptemberi számában megjelent Gárdos István cikke. A cikk azt vizsgálja, hogy a felszámolási eljárásban...

Részletek