Alapvető változások a fiduciárius biztosítékok fizetésképtelenségi kezelésében

Közismert, hogy az új Polgári Törvénykönyv - néhány kivételtől eltekintve - megtiltotta a fiduciárius biztosítékok alkalmazását. A tilalom indoka az volt, hogy indokolatlan lehetővé tenni, hogy a hitelező a zálogjog kiegyensúlyozott, eltérést nem engedő szabályainál kedvezőbb helyzetbe kerülhessen fiduciárius biztosíték alkalmazásával. Az egyik olyan pont, ahol a fiduciárius biztosítékok a zálogjognl kedvezőbb helyzetbe hozták a hitelezőket, a fizetésképtelenség volt. Míg a zálogjog csupán “szuperprioriást”, azaz a többi hitelezőnél kedvezőbb kielégítési szabályokat biztosított, addig a fiduciárius biztosítékok jogosultjai a felszámoláson kívül voltak jogosultak kielégítést keresni a zálogtárgyból.

A jogalkotó 2016-ban módosította az új Ptk. szabályait, és a fidúciatilalmat csupán arra az esetre tartotta fenn, ha fogyasztó követelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására vagy vételi jog alapítására vállalt kötelezettséget. A fidúcia ismételt lehetővé tétele mellett azonban sajnálatos módon nem került sor a fizetésképtelenségi szabályok újragondolására. E hiányosságot pótolja a csődtörvény módosítására benyújtott törvényjavaslat.

A törvényjavaslat legfőbb újdonsága annak rögzítése, hogy a biztosítéki célú vételi jog, illetve biztosítéki célú jogátruházás jogosultja ezeket a biztosítékokat a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás kezdeményezését követően akkor gyakorolhatja, ha az említett jogszerzésre jogosult ezt a nyilatkozatot bejegyeztette a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, vagy pedig ha ingatlanra vonatkozóan vételi jogot kötött ki, azt bejegyeztette az ingatlan-nyilvántartásba, és ezzel összefüggésben azt is igazolni tudja, hogy ezt

a követelését korábban valamely követelése biztosítékául kötötte ki.

E változtatással összefüggésben módosul a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény is annak érdekében, hogy lehetővé váljon e fiduciárius biztosítékok bejegyzése a nyilvántartásba.

A törvényjavaslat elfogadása a május 15-i héten várható, a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

Vissza a hírekhez