AIFMD kutatás 2018. március 1.

Tőkepiac

Az EU Bizottság kutatást folytat az alternatív befektetési alapokról szóló AIFMD szabályozás gyakorlati megvalósulásáról, piaci hatásáról és arról, hogy az AIFMD beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket.

Az AIFMD szabályozás uniós alapja az EU 2011/61/EU irányelve (ABAK irányelv) és az EU Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (ABAK rendelet). Az AIFMD szabályozást a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.), valamint a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló végrehajtási rendelet ültette át a magyar jogba.

A Kbftv. legtöbb rendelkezése 2014. március 15. napja óta hatályos. A magyarországi piaci szereplők számára újdonságot jelentett, hogy az AIFMD szabályok eredményeképpen a korábban külön törvényben szabályozott kockázati- és magántőkealap-kezelők is a Kbftv. hatálya alá kerültek, ami a szigorúbb szabályoknak való megfelelési feladatot rótt a tőkealap-kezelői piac szereplőire.

A kollektív befektetési formák szabályozásának az EU-ban jelenleg két forrása van, az AIFMD mellett az EU 2009/65/EK irányelve (ÁÉKBV vagy UCITS IV irányelv) is foglalkozik a befektetési alapkezelők és alapok szabályozásával. A jogalkalmazást és a jogszabályoknak való megfelelést nehezíti, hogy egy befektetési alapkezelő a megfelelő engedélyek birtokában egyszerre mindkét szabályozása alá tartozó is lehet. Ebben az esetben az AIFMD-vel és az ÁÉKBV-vel szembeni követelményeket is teljesítenie kell.

A mostani kutatás csak az AIFMD-re vonatkozik.

Forrás: http://ec.europa.eu/newsroom/fisma/redirection.cfm?item_id=615068  


EU

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Tőkepiaci unió, tőkeforrás mozgósítás az Európai Bizottság javaslataiban

Az Európai Bizottság („Bizottság”) közleményt jelentetett meg a tőkepiaci unió előmozdítása és a határokon átnyúló befektetések...

Részletek

Pénzpiaci alapok – végrehajtás-technikai standard és iránymutatás tervezetek

Az EU-ban létrehozott, kezelt vagy forgalmazott pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 rendelet szabályait (PPA rendelet)...

Részletek

A befektetési vállalkozások szabályozásának átalakítását javasolja az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság nemrég új javaslatot tett közzé a befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályok átalakításáról....

Részletek

Változás előtt a Prospektus Direktíva szabályai: Tovább egyszerűsödhet a nyilvános értékpapír kibocsátás

Végső szavazás előtt áll a Prospektus Direktíva reformját jelentő javaslat, amelynek célja egyrészről a kisebb társaságok...

Részletek