A veszélyhelyzet miatt módosul a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása is

Vitarendezés 2020. április 20.

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet megszűnéséig módosul a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerint működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárása.

Az eddig személyes megjelenéssel folyó eljárásban abban az esetben, ha a kérelmező ahhoz hozzájárul, a PBT az eljárást írásban folytatja le.

Ha a kérelmező ehhez nem járul hozzá, úgy az eljárás a veszélyhelyzet megszűnéséig vagy – amennyiben az eljárás megfelelő lefolytatásához ez szükséges – a veszélyhelyzet megszűnését követő 21. napig szünetel. A szünetelés időtartama nem számít be az eljárási határidőbe.

Az írásban folyó eljárások ügyintézésének végső határideje a befogadástól számított 180 nap.

Az új szabályokat a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. (1030/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a pénzügyi békéltető testület veszélyhelyzet alatti eljárásról.)

 

Vissza a hírekhez