A pénzügyi közvetítők ezentúl csak a fogyasztóknak kötelesek a közvetítői minőséggel kapcsolatos előzetes tájékoztatást megadni 2017. január 3.

Bank- és hiteljog

2017. január 1-jétől hatályukat veszítették azok a rendelkezések, amelyek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hitelintézeti Törvény) a pénzügyi közvetítők ügyfelek részére nyújtandó előzetes tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat tartalmazták.

E rendelkezések helyett januártól NGM rendelet (A pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016. (XII.21.) NGM rendelet) tartalmazza ezeket a szabályokat, ideértve a független közvetítő legalább két ajánlat összehasonlítására vonatkozó kötelezettségét is.

Az NGM rendelet alapvetően változatlan tartalommal határozza meg az átadandó információk körét. Lényeges változás azonban, hogy ezentúl a pénzügyi közvetítő nem minden ügyfélnek, hanem kizárólag a Hitelintézeti Törvény szerinti fogyasztónak, azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személynek minősülő ügyfélnek köteles ezeket az információkat előzetesen átadni.

Az NGM rendelet kifejezetten tartalmazza továbbá, hogy a tájékoztatást és az ajánlatok független közvetítő általi összehasonlítását igazolható módon, írásban vagy tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A tájékoztatásnak ki kell továbbá térnie arra is, hogy a közvetítő számít-e fel díjat a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásáért.


Közvetítők

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Módosultak a jelzáloghitel közvetítők egyes feladatai

Nemrég elfogadásra került a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló törvény, mely...

Részletek

Mennyi jutalékot kaphatnak a pénzpiaci közvetítők alvállalkozói?

Az MNB 2018 decemberében állásfoglalást bocsátott ki a pénzpiaci közvetítői alvállalkozók díjazásáról. Az MNB állásfoglalásában...

Részletek

Felhőszolgáltatások a pénzügyi közvetítők piacán

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletként 2017 elején Ajánlást tett közzé a közösségi és publikus felhőszolgáltatások...

Részletek

A Csődtörvény legújabb változásai - úton a modernebb és hatékonyabb fizetésképtelenségi eljárások felé

Több érdemi változás lép életbe 2020. augusztus 1-jétől a csőd- és felszámolási eljárásokban. A változások egy részét...

Részletek