A pénzügyi ágazati törvények változásai az év végén - Szervezet és működés

Bank- és hiteljog, Tőkepiac Felügyelet 2021. január 8.

2020. november 11-én kihirdetésre került a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi CX. törvény. A mintegy 120 oldalas pénzügyi salátatörvénynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényt (Hitelintézeti törvény) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényt (Bszt.) érintő egyes módosításai 2020. december 26-án lépnek hatályba.

A módosításokat összefoglaló rövid cikksorozat második részében a Hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó szervezetek szervezetével és működésével kapcsolatos változásokat bemutatjuk be.

Közbenső EU-szintű anyavállalat

Új előírás, hogy az ugyanazon harmadik országbeli csoporthoz tartozó EGT-államban letelepedett kettő vagy több hitelintézetnek, befektetési vállalkozásnak EGT-államban letelepedett egyetlen közbenső EU-szintű anyavállalattal kell rendelkeznie. A közbenső EU-szintű anyavállalat hitelintézet, pénzügyi holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság lehet. Nem szükséges a közbenső EU-szintű anyavállalat, ha a harmadik országbeli csoport EGT-állambeli eszközeinek összértéke kevesebb, mint 40 milliárd euró.

Hitelintézet vezető testülete

Bővültek a hitelintézet vezető testületének összetételével kapcsolatos elvárások. A vezető testülettel szembeni alapvető követelmény, hogy a hitelintézet tevékenységeinek – ideértve a fő kockázatokat is – a megértéséhez megfelelő kollektív tudással, készségekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie. A vezető testület általános összetételének biztosítania kell a tapasztalatok megfelelően széles skáláját. A vezető testület minden egyes tagjának továbbá tisztességesen, befolyástól mentesen és függetlenül kell eljárnia annak érdekében, hogy szükség esetén az ügyvezetés döntéseit ténylegesen értékeljék és kifogásolják, valamint hatékonyan ellenőrizzék és felügyeljék a döntéshozatalt. A független eljárást önmagában az ugyanakkor nem zárja ki, ha a vezető testület tagja egyidejűleg kapcsolt társaság vagy kapcsolt szervezet tagja.

Javadalmazási politika

A kis méretű hitelintézetekre tekintettel egyszerűsödik a változó javadalmazásra vonatkozó szabályozás. Ezen túl bevezetésre kerül a nemek szempontjából semleges javadalmazási politika iránti elvárás. A nemek szempontjából semleges javadalmazási politika a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazásának elvén alapuló javadalmazási politika.

Vissza a hírekhez