A megállapodás nélküli Brexit esetére irányadó törvénymódosítások 2019. március 28.

2019. március 26-án kihirdetésre került a Magyar Közlönyben a 2019. évi XV. törvény, amely a megállapodás nélküli Brexit esetére módosít egyes - elsődlegesen foglalkoztatással, társadalombiztosítási ellátásokkal, egészségbiztosítás ellátásokkal, családtámogatással kapcsolatos - hazai jogszabályokat, 

A törvény ezt az Egyesült Királyság uniós tagsága idején hatályos rendelkezések megfelelő alkalmazását, a jogszerzések elismerését és a tények figyelembevételét garantáló rendelkezések bevezetésével kívánja biztosítani az egyes törvényekben. Így a kilépést megelőzően szerzett jogosultsági idők a kilépést követő időponttól megnyíló jogosultságok esetében is figyelembe vehetőek lesznek.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése változást hoz a Magyarországon élő egyesült királysági állampolgárok kilépés utáni tartózkodási jogára vonatkozó szabályozásban, akik a kilépést követően harmadik országbeli állampolgároknak fognak minősülni. A tervezet megteremti annak a lehetőségét, hogy a kilépést megelőzően, a szabad mozgás és tartózkodás jogát élvező személyek a kilépést követően is folytathassák tartózkodásukat Magyarországon.

Tekintettel az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos bizonytalanságra, a törvény rendelkezései az Egyesült Királyság megállapodás hatálybalépése hiányában történő kilépése időpontjában lépnek hatályba, amelyet a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétesz.

Vissza a hírekhez