A megállapodás nélküli Brexit esetére irányadó törvénymódosítások 2019. március 28.

Munkajog

2019. március 26-án kihirdetésre került a Magyar Közlönyben a 2019. évi XV. törvény, amely a megállapodás nélküli Brexit esetére módosít egyes - elsődlegesen foglalkoztatással, társadalombiztosítási ellátásokkal, egészségbiztosítás ellátásokkal, családtámogatással kapcsolatos - hazai jogszabályokat, 

A törvény ezt az Egyesült Királyság uniós tagsága idején hatályos rendelkezések megfelelő alkalmazását, a jogszerzések elismerését és a tények figyelembevételét garantáló rendelkezések bevezetésével kívánja biztosítani az egyes törvényekben. Így a kilépést megelőzően szerzett jogosultsági idők a kilépést követő időponttól megnyíló jogosultságok esetében is figyelembe vehetőek lesznek.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése változást hoz a Magyarországon élő egyesült királysági állampolgárok kilépés utáni tartózkodási jogára vonatkozó szabályozásban, akik a kilépést követően harmadik országbeli állampolgároknak fognak minősülni. A tervezet megteremti annak a lehetőségét, hogy a kilépést megelőzően, a szabad mozgás és tartózkodás jogát élvező személyek a kilépést követően is folytathassák tartózkodásukat Magyarországon.

Tekintettel az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos bizonytalanságra, a törvény rendelkezései az Egyesült Királyság megállapodás hatálybalépése hiányában történő kilépése időpontjában lépnek hatályba, amelyet a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétesz.


Brexit

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

A versenytilalmi megállapodás ellenértéke

A közelmúltban a bíróságok több elvi jelentőségű megállapítást tettek a versenytilalmi megállapodásokra vonatkozóan,...

Részletek

Munkaidő-szervezéssel kapcsolatos változások a Munka Törvénykönyvében (2. rész)

A Munka Törvénykönyvének 2019. januárban hatályba lépett változásait bemutató írásunk első részében (Munkaidő-szervezéssel...

Részletek

Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve a gyakorlatban

A Kúria felülvizsgálati eljárás keretében nemrégiben az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének érvényesülését vizsgálta...

Részletek

Mire terjedhet ki a munkajogi versenytilalom?

Versenytilalmi megállapodást általában olyan munkakörhöz kapcsolódóan kötnek a felek, amikor a munkáltatónak fokozott...

Részletek