A Magyar Nemzeti Bank témavizsgálatot folytatott le az összeférhetetlenségi és ösztönzési rendszerrel kapcsolatos követelményeknek való megfelelésről

A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) két témavizsgálatot folytatott le a közelmúltban. Ezek fókuszában az állt, hogy mennyiben felelnek meg a biztosításközvetítők a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítéséhez, és általában valamennyi termék esetén a biztosításértékesítéshez kapcsolódó összeférhetetlenségi és ösztönzési szabályoknak, valamint az alkuszok a díjazásból fakadó érdekkonfliktus megelőzési szabályoknak. Az MNB összesen 17 biztosítási többes ügynök és alkusz jogszabályoknak való megfelelését és gyakorlatát tekintette át, és többségüknél jogszabálysértést tárt fel.

A témavizsgálat eredménye a biztosításközvetítők (többes ügynökök és alkuszok) számára egyaránt hasznos, általános érvényű információkkal szolgálhat.

A témavizsgálat alapjául szolgáló szabályozás lényege és célja: a többes ügynököknek és alkuszoknak garantálniuk kell, hogy az általuk kapott és nyújtott javadalmazás ne eredményezze azt, hogy az értékesítők nem az ügyfél számára megfelelő, hanem a nekik legnagyobb hasznot hozó biztosítási terméket értékesítsék.

 

Milyen tanulságok vonhatók le a két témavizsgálatból?

A témavizsgálat eredménye alapján a biztosításközvetítők különösen az alábbi hibákat követhetik el:

1. Teljesen hiányzik, vagy hiányosan dokumentált az ösztönzők ügyfelekre gyakorolt káros hatásainak értékelésére szolgáló átfogó elemzés. Az elemzés célja, hogy a biztosításközvetítő az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat az ügyfél érdekeit szem előtt tartva, az elvárt minőségben nyújtsa. Ennek érdekében az elemzésben azonosítani kell a szolgáltatás minőségére gyakorolt káros hatásokat, érdekkonfliktusokat.

2. Az átfogó elemzés elkészült ugyan, de nem azonosítja az ösztönzési rendszerben rejlő valamennyi potenciális érdekkonfliktust. Az átfogó elemzés hiányos dokumentáltsága önmagában indikáció arra, hogy az érdekkonfliktusok azonosítása nem történt meg teljeskörűen.

3. A potenciális érdekkonfliktus azonosítása megtörtént az átfogó elemzésben, de annak alapján elmaradt az érdemi intézkedés alkalmazása: ez áll fenn különösen akkor, ha a bevezetett intézkedések

  • csak a jogszabályi rendelkezések mechanikus átvételére korlátozódnak,
  • túl általánosak, vagy
  • nem igazodnak a biztosításközvetítő méretéhez, tevékenységéhez, felépítéséhez.

Az MNB elvárása, hogy a biztosításközvetítők minden esetben dolgozzanak ki belső szabályzatot –valamennyi, általuk értékesített termékre – a díjazásból fakadó lehetséges érdekkonfliktus helyzetek megelőzésére, kezelésére. Az MNB hivatkozott témavizsgálatainak eredményét ismertető sajtóközlemény itt érhető el.

Vissza a hírekhez