SFDR RTS módosítása

Szerző: dr. Berkes Beatrix

Az Európai Unió hivatalos lapjában 2023. február 17. napján, 2023. február 20. napi hatálybalépéssel jelent meg a Bizottság (EU) 2023/363 Felhatalmazáson alapuló rendelete, a Bizottság (EU) 2022/1288 Felhatalmazáson alapuló rendeletében (SFDR RTS) meghatározott szabályozástechnikai standardok módosítása és helyesbítése tárgyában, különösen a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe fektető pénzügyi termékekre vonatkozó közzétételi sablonok módosítására vonatkozóan.

A módosítás – átláthatóság további javítása és a közzétett információk összehasonlíthatóságának az elősegítése által – azt célozza, hogy a befektetők megfelelő információkat kapjanak a Bizottság (EU) 2021/2139 Felhatalmazáson alapuló rendeletének (ún. Climate Delegated Act) a tavalyi év első negyedévében, a fosszilis gáz és az atomenergia ágazatára vonatkozóan módosított rendelkezéseiről.

A módosítás érinti mind a szerződéskötés előtti közzétételek, mind az időszakos jelentések tartalmát és formáját (azaz a II-V. melléklet). A mellékletek immáron tartalmaznak egy grafikont annak bemutatására, hogy a pénzügyi termék milyen mértékben van kitéve az uniós taxonómiának megfelelő fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységeknek. Ezeket az információkat a weboldali közzétételekben is szükséges feltüntetni.

A változások az európai felügyeleti hatóságok (ESA-k) 2022 szeptemberében kiadott, a pénzügyi termékek fosszilis gáz- és atomenergetikai tevékenységekkel kapcsolatos befektetéseknek való kitettségének közzétételéről szóló jelentését követik.

Az alábbi kivonatban a szerződéskötést megelőző közzétételben és időszakos jelentésekben szereplő új információkat szerepeltetjük:


Forrás: Eur-Lex

Cikkek

Cikkek