Platformokból kapuőrök? 2. rész – Hatályba lép a Digital Market Act

Szerző: dr. Biró Zsófia

Kihirdették a Digital Market Act („DMA”) néven ismert 2022/1925 EU rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amely 2022. november 1. napjával lép hatályba és amelyet 2023. május 2-től kell alkalmazni.

A DMA célja

A DMA egy, a közelmúltbeli versenyjogi ügyek ihlette uniós rendelet. A szabályozás célja, hogy megvalósítsa a digitális ágazat piacainak versenyképességét, illetve méltányosságát, mind szolgáltatói, mind pedig fogyasztói szempontokat szem előtt tartva. 

A témában közzétett korábbi cikkünkben kitértünk arra, hogy milyen feltételek mellett minősülhet egy platformszolgáltató kapuőrnek (küszöbértékeknek való megfelelés), jelen rövid hírünkben a DMA gyakorlati jelentőségét és az alkalmazásával kapcsolatos fontosabb határidőket foglaljuk össze.

Kapuőrnek minősítés

Amennyiben a platformszolgáltató az összes küszöbértéket eléri, erről haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül értesítenie kell az EU Bizottságot („Bizottság”). Az első ilyen értesítéseknek 2022. július 2. napjáig kell beérkezniük a Bizottsághoz. A Bizottság az értesítés kézhezvételétől számított 45 munkanapon belül kapuőrnek minősíti azt a platformszolgáltatót, mely megfelel DMA-ben foglalt küszöbértékeknek.

Kötelezettségek és tilalmak

Az új szabályok

  • kötelezettségeket(pl.: lehetővé kell tenniük üzleti felhasználóiknak, hogy a platformon kívül hirdessék szolgáltatásaikat és kössenek szerződést az ügyfeleikkel) és
  • tilalmakat (pl.:az alapvető platformszolgáltatásukon kívül nem követhetik nyomon a végfelhasználókat, hogy célzott hirdetést jelenítsenek meg számukra, kivéve, ha ehhez a felhasználók hozzájárulnak) határoznak meg a kapuőrökre vonatkozóan.

Bírság

A DMA rendelkezéseit megszegő vállalkozásnak a teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 10%-át (vagy ismételt jogsértés esetén max. 20%-át) kitevő pénzbírsággal, az átlagos napi bevétel 5%-áig terjedő kényszerítő bírsággal és további korrekciós intézkedésekkelkell számolnia.

Cikkek

Cikkek