Platformokból kapuőrök? 1. rész Elfogadták a digitális piacokról szóló jogszabályt

Szerző: dr. Morauszki Rita

Az Európai Parlament 2022. július 5-én két új digitális szabálykönyvet fogadott el: a digitális piacokról szóló jogszabályt [Digital Markets Act („DMA”)] és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt [Digital Service Act („DSA”)]. Az új uniós jogszabályok célja a tisztességtelen üzleti gyakorlatok folytatásának kiküszöbölése, valamint megelőzése; a tisztességes, versenyképes és innovatív üzleti környezet, digitális belső piac kialakításának előmozdítása; továbbá a fogyasztók részére magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás megteremtése.

Hírsorozatunk első részében röviden összefoglaljuk, milyen típusú szolgáltatásokra, mely szolgáltatókra és mikortól lesz alkalmazandó a DMA.

Milyen szolgáltatásokra alkalmazandó a DMA?

A DMA az Unióban letelepedett (vagy ott tartózkodó) végfelhasználók vagy üzleti felhasználók részére alapvető platformszolgáltatásokat (például online keresőprogram, közösségi hálózati szolgáltatás, videómegosztó platform, felhőszolgáltatás) nyújtó vagy kínáló nagyvállalatok, a „kapuőrök” számára tartalmaz kötelezettségeket, függetlenül azok telephelyétől vagy a szolgáltatásukra alkalmazandó jogtól.

Kiket minősíthetnek kapuőrré?

Az Európai Bizottság akkor minősíthet egy alapvető platformszolgáltatót kapuőrnek, ha az:

  • jelentős hatást gyakorol a belső piacra;
  • olyan alapvető platformszolgáltatást működtet, amely fontos kapuként szolgál az üzleti felhasználók számára a végfelhasználók eléréséhez; valamint
  • állandósult és tartós pozíciót élvez műveletei során, vagy a közeljövőben várhatóan ilyen pozícióra tesz szert.

A DMA alapján a szolgáltató akkor gyakorol jelentős hatást a belső piacra, ha legalább 7,5 milliárd EUR éves forgalmat bonyolított az EU-ban az elmúlt 3 pénzügyi évben, vagy az átlagos tőkepiaci értéke (ennek hiányában a valós piaci értéke) az elmúlt pénzügyi évben legalább 75 milliárd EUR volt, és legalább 3 tagállamban nyújt alapvető platformszolgáltatást.

A szolgáltató akkor minősül kapuőrnek, ha a legutóbbi pénzügyi évben havonta több mint 45 millió, az Unió területén található vagy letelepedett aktív végfelhasználóval, és évente több mint 10.000 aktív, az Unió területén letelepedett üzleti felhasználóval rendelkezik.

A platformszolgáltató akkor élvez állandósult és tartós pozíciót, ha a felhasználókra vonatkozó küszöbértékek az elmúlt 3 pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

Mikor lép hatályba és mikortól alkalmazandó a DMA?

Miután az Európai Tanács júliusban formálisan is elfogadja a DMA-t, az közzétételre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 20 nappal a közzététel után lép majd hatályba. A DMA-t a hatályba lépést követő 6 hónap elteltével kell alkalmazni. A kapuőröknek a kijelölésük után legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésére, hogy megfeleljenek az új kötelezettségeknek.

Cikkek

Cikkek