Mikor menthető ki a közreműködő szerződésszegéséért való felelőssége?

Szerző: dr. Nagy Márton

Egy közelmúltbeli eseti döntésében a bíróság azt vizsgálta, hogy a kötelezett mikor hivatkozhat a teljesítéshez igénybe vett közreműködő személy szerződésszegésére.

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a közreműködő szerződésszegéséért való felelőssége csak akkor kimenthető, ha a közreműködő maga is ki tudja menteni a szerződésszegő magatartását.

Az említett ügyben a vállalkozó kötelezett késedelembe esett. A késedelmének kimentése kapcsán külön hivatkozott arra, hogy a kivitelezési munkálatokban részt vevő, vele vállalkozási viszonyban állók szerződésszegése miatt húzódtak el a kivitelezési munkálatok.

A bíróság szerint azonban a kötelezett vállalkozó (al)vállalkozóinak szerződésszegése nem jelent az ellenőrzési körén kívül eső körülményt. A vállalkozó ugyanis a Ptk. szabályai szerint úgy felel az általa igénybe vett közreműködőkért, mintha maga járt volna el. A mentesüléséhez ezért nem elegendő a közreműködők szerződésszegő magatartására hivatkoznia, azt is állítania és bizonyítania kell, hogy a közreműködők sem tartoznak felelősséggel a szerződésszegésükért. (BDT2022. 109. számú döntés, Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.361/2021/4.)

Cikkek

Cikkek