Kötelező értékpapír-dematerializáció II.

Szerző: Dr. Tomori Erika - Dr. Szalay Fruzsina

letöltés

Kötelező értékpapír-dematerializáció II.

Az értékpapírok dematerializációjának egyik lehetősége az értékpapír dematerializált formában történő kibocsátása, másik lehetősége a nyomdai úton előállított értékpapírok dematerializált értékpapírrá történő átalakítása.

Az értékpapír átalakítása előtt a kibocsátónak hirdetményt kell közzétennie, hogy az átalakításról minden érintett befektető értesülhessen. A hirdetménynek tartalmaznia kell az átalakítás megkezdésének időpontját és időtartamát - ami nem lehet 60 napnál rövidebb -, valamint a benyújtás helyét. Az értékpapír tulajdonosainak, amikor fizikai értékpapírjaikat átalakítás végett benyújtják, meg kell jelölniük azt a befektetési szolgáltatót (bankot, brókercéget), amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, és akinél dematerializált értékpapírjaikat „el kívánják helyezni".

Amennyiben a nyomdai úton előállított papírok letétkezelőnél vannak elhelyezve, a benyújtással kapcsolatos teendők a letétkezelőt terhelik. A KELER-ben őrzött értékpapírok benyújtottnak tekintendők, amennyiben tulajdonosuk rendelkezik értékpapírszámlával.

Az átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított értékpapír benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap. Ezen a napon állítja ki a kibocsátó a dematerializált értékpapírról a fent említett okiratot is.

A nyomdai papírok átvételére jogosult személy haladéktalanul továbbítja azokat a KELER-nek, aki azok ellenében ugyanolyan mennyiségű dematerializált értékpapírt ír jóvá a számlavezető központi értékpapírszámláján. Ezt követően pedig a számlavezető haladéktalanul jóváírja a dematerializált értékpapírokat a számlatulajdonos értékpapírszámláján.

Ezt követően az átalakításra került, nyomdai úton előállításra került értékpapír­sorozatot érvénytelenné nyilvánítják, az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírokat pedig a kibocsátó nyilvántartásba veszi. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (pl. kötvény, jelzáloglevél) és befektetési jegy esetében az értékpapír tulajdonosa az értékpapír lejártáig, illetve a befektetési alap megszűnéséig kérheti a nyomdai értékpapír helyett a dematerializált értékpapírnak a számláján történő jóváírását. Részvény esetében az átalakított értékpapírokat a kibocsátó értékesíti. Az érvénytelenített értékpapír forgalom tárgya nem lehet, de a tulajdonos - a fizikai értékpapír ellenében - bármikor követelheti a dematerializált értékpapír részére történő kiadását. Ha a részvényt a fentiek alapján már értékesítették, vagy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír lejárt, esetleg a befektetési alap megszűnt, akkor a dematerializált értékpapír ellenértékét, illetőleg a lejáratkor esedékes összeget követelheti a tulajdonos. Az igényérvényesítésig felmerült költségeket azonban a benyújtási határidőt elmulasztó tulajdonos köteles viselni.

Budapest, 2002. augusztus

Cikkek

Cikkek