EIOPA nyilatkozat a globális válságok a biztosítási piacokra gyakorolt hatásairól

Az utóbbi években a COVID-19 járvány, majd tavaly az orosz-ukrán háború számottevő hatást gyakoroltak a pénzügyi piacok működésére. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj Hatóság (EIOPA) fókuszáltan vizsgálta a fenti eseményeknek a biztosítási piacra gyakorolt hatásait, majd a biztosítókat érintő problémákról és az általa helyesnek vélt biztosítói és közvetítői gyakorlatról felügyeleti nyilatkozatot tett közzé.

Az uniós felügyeleti hatóság és a párbeszédbe bevont nemzeti hatóságok ezeket a társadalom széles rétegét érintő történéseket átfogóan „rendszerszintű eseményekként” nevezték meg. Az EIOPA felhívja a figyelmet arra, hogy a rendszerszintű események egyre gyakoribb előfordulásával általános kockázatként jelenik meg az, hogy az ezekre is kiterjedő biztosítási termékek megfizethetetlenné, illetve elérhetetlenné válnak a későbbiekben. Ugyanígy valós félelem lehet az is, hogy ezeket az eseményeket a biztosítók teljesen kizárják majd a biztosítási feltételeikben. 

A megfelelő tájékoztatás kötelezettsége

Az EIOPA szerint a tiszta és világos kommunikáció a biztosítók részéről elengedhetetlen feltétele annak, hogy a jelenlegi és a jövőbeni ügyfelek a megfelelő információk birtokában valós képet alakíthassanak ki magukban a biztosítási termékek és a rendszerszintű események viszonyáról.

Ennek elérése érdekében a hatóság számos kritériumot határoz meg a biztosítók és a közvetítők számára:

  • a kizárt kockázatoknak a szerződéses feltételekben történő megfogalmazásakor a biztosítóknak törekedniük kell arra, hogy elkerüljék a homályos és a megtévesztő kifejezések alkalmazását;
  • az értékesítés során a biztosítóknak és a közvetítőknek fel kell mérniük a tényleges ügyféligényeket és azoknak megfelelő biztosítási terméket kell ajánlaniuk;
  • a kizárt kockázatoknak világosnak és érthetőnek kell lennie annak érdekében, hogy az ügyfelek tisztában lehessenek azzal, hogy biztosítási fedezet kiterjed-e valamely rendszerszintű eseményre vagy sem (amennyiben a biztosító felsorolást ad a kizárt/fedezett kockázatokról, úgy az előrelátható kockázatok nem lehetnek általánosságban meghatározva).

A termékfelügyeleti és irányítási követelmények megjelenése a termékfejlesztés során 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve a biztosítási értékesítésről tartalmazza azokat a termékfelügyeleti és irányítási követelményeket, amelyeket a biztosítóknak figyelembe kell venniük a biztosítási termékeik élettartama során. Ideértendő a termékek jóváhagyási folyamata és azok rendszeres felülvizsgálata is. 

Ehhez kapcsolódóan az EIOPA kimondta, hogy:

  • a biztosítási termékek célpiacának meghatározása során a biztosítóknak figyelembe kell venniük a termékeikben szereplő kizárásokat és a kizárt kockázatokat ezen célpiac jellemzői és igényei alapján kell értékelniük; 
  • a biztosítóknak a termékeiket és a termékismertetőiket azok piacra történő bevezetése előtt tesztelniük, bevezetésük után pedig monitorozniuk kell annak érdekében, hogy ellenőrizhessék azt, hogy a célpiac számára pontosan mit jelentenek a feltüntetett kizárások; 
  •  mindezeket pedig oly módon kell megtenniük, hogy figyelemmel vannak a termékek értékesítési csatornáinak a sajátosságaira és elegendő felülvizsgálati idő áll a rendelkezésükre az észrevételeik feldolgozására és azok megoldására. 

Biztosíthatatlan kockázatok

A felügyeleti hatóság felismerte, hogy a rendszerszintű eseményekre vonatkozó kizárásokkal újabban egyes kockázatok biztosíthatatlanná válhatnak. Az EIOPA ezért azt javasolta a biztosítók számára, hogy vizsgálják felül a szabályzataikat úgy, hogy biztosítva legyen az egyensúly a biztosítói kockázatviselés mérséklése és a célpiac igényeinek a lefedése között.

Itt meg kell jegyeznünk a biztosítók és a biztosításközvetítők közötti kommunikáció fontosságát is. Ugyanis szükséges, hogy a biztosítási termékek tartalmi módosítása esetén időben sor kerüljön a módosítások ismertetésére a közvetítők felé is annak érdekében, hogy azok a már naprakész információk birtokában közvetíthessék a biztosítók termékeit.

Összefoglalás 

Az EIOPA a globális válságok árnyékában – ahogyan az az uniós intézményektől már megszokottá vált – továbbra is a fogyasztói érdekek védelmére helyezi a felügyeleti hangsúlyt. A hatóság ugyanakkor, mindemellett, természetes módon, továbbra sem azt tűzte ki célul, hogy a biztosítók teljeskörűen fedezzék a rendszerszintű eseményekhez kapcsolódó kockázatokat, hanem azt, hogy a biztosító-közvetítő-ügyfél háromszögben a felek mindig a legfrissebb adatokkal rendelkezhessenek annak érdekében, hogy az igényeik szerinti legoptimálisabb döntéseket hozhassák meg a biztosítási piacon.

Az EIOPA nyilatkozat a nemzeti felügyelő hatóságok felé fogalmazza meg elvárásként, hogy a fenti szempontokra is legyenek tekintettel saját felügyeleti tevékenységük során, így várható, hogy az MNB is érvényesíteni fogja ezeket a felügyelt intézményekkel szemben. 

Az EIOPA nyilatkozata itt érhető el.

Cikkek

Cikkek