Az Európai Bizottság fenntarthatósággal kapcsolatos új rendelet tervezete

Szerző: dr. Berkes Beatrix, dr. Budai Kata

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Európai Unió fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló uniós jogalkotási folyamat. Az Európai Bizottság 2023. április 5-én közzétette a Taxonómiai rendelet felhatalmazásán alapuló legújabb rendelet tervezetét (ún. Environmental Delegated Act).

A tudományos alapokon nyugvó, környezeti szempontból fenntartható befektetések előmozdítását célzó, általános keretrendszert jelentő Taxonómia rendelet 9. cikke hat környezeti célkitűzést fogalmaz meg, amely célkitűzésekhez jelentősen hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetések segíthetnek a fenntartható fejlődés elérésében.

E keretrendszer tartalommal való megtöltését szolgálta többek között a Bizottság által 2021-ben elfogadott 2021/2139 (EU) Felhatalmazáson alapuló rendelete (ún. Climate Delegated Act), amely a Taxonómia rendelet 9. cikke szerinti első két környezeti célkitűzéssel (éghajlatváltozás mérséklése, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás) összefüggésében már rögzítette azokat a technikai vizsgálati kritériumokat, amelyek mellett egy konkrét gazdasági tevékenység egyrészt úgy minősül, mint amely lényegesen hozzájárul ezen célkitűzésekhez, másrészt amelyek mellett megállapítható, hogy e konkrét gazdasági tevékenység egyetlen környezeti célkitűzést sem sért jelentősen (jelentős károkozás elkerülését célzó elv, angolul Do no significant harm, vagyis DNSH).

A most közzétett Environmental Delegated Act tervezet a Taxonómia rendelet 9. cikke szerinti további négy környezeti célkitűzéssel (e további négy célkitűzés együttes elnevezése az ún. Taxo4) kapcsolatban rögzíti azokat a szempontokat, amelyek mellett egy konkrét gazdasági tevékenység lényegesen hozzájárul ezen célkitűzésekhez és amelyek mentén a DNSH vizsgálható.

Az Environmental Delegated Act várható elfogadásával így a Taxonómia rendelet 9. cikke szerinti valamennyi környezeti célkitűzés esetén világossá válik, hogy mi szükséges az annak való megfeleléshez.

A Taxo4 szabályozása az alábbiak szerint alakul:

(i) a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme (Environmental Delegated Act tervezet 1. cikke és I. melléklete);

(ii) a körforgásos gazdaságra való átállás (Environmental Delegated Act tervezet 2. cikke és II. melléklete);

(iii) a szennyezés megelőzése és csökkentése (Environmental Delegated Act tervezet 3. cikke és III. melléklete); és

(iv) a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása (Environmental Delegated Act tervezet 4. cikke és IV. melléklete).

Az Environmental Delegated Act a „feldolgozóipari”, a „vízellátás szennyvíz gyűjtése, tisztítása, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés”, az „építési tevékenységek és ingatlanügyletek”, a „környezetvédelmi és helyreállítási tevékenységek”, a „katasztrófakockázat kezelése” és a „kommunikációs” szektoron belüli gazdasági tevékenységeket foglalja magában.

A Bizottság kiemelte ugyanakkor, hogy Environmental Delegated Act azokat a gazdasági tevékenységeket és szektorokat helyezi előtérbe, amelyekről megállapítást nyert, hogy a legnagyobb mértékben képesek jelentősen hozzájárulni a négy környezeti célkitűzés megvalósításához, és amelyek esetében a vizsgálati kritériumokat további késedelem nélkül ki lehetett dolgozni. Bizonyos ágazatok és tevékenységek (pl.: a mezőgazdaság, az erdészet vagy a halászat, valamint egyes feldolgozóipari tevékenységek) esetében a vizsgálati kritériumok további értékelésére lesz szükség. Ez az értékelés vélhetően az uniós taxonómiához igazodó gazdasági tevékenységek körének bővülését eredményezi majd.

Az Environmental Delegated Act további jelentősége, hogy az megfelelően módosítja az ún. Article 8 Delegated Act-et, mely a 2013/34/EU irányelv (NFRD) 19a. vagy 29a. cikkének hatálya alá tartozó vállalkozások által közzéteendő alábbi információk formáját és pontos tartalmát rögzíti:

(i) árbevételük mekkora részaránya származik uniós taxonómiához igazodó gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó termékekből vagy szolgáltatásokból; és

(ii) mekkora a tőkekiadásuk részaránya (CapEx) és a működési költségük (OpEx) ezzel összefüggő részaránya.

Az Article 8 Delegated Act módosítása azért vált szükségessé, mert a fenti adatok közzétételére köteles vállalatoknak a jövőben a Taxo4 vonatkozásában is riportálniuk kell azt, hogy a tevékenységeik milyen módon és mértékben kapcsolódnak az (immáron kibővült) uniós taxonómiához igazodó gazdasági tevékenységekhez az alábbiak szerint:

Az Európai Bizottság 2023. május 3-ig tartó négyhetes konzultációt indított el az Environmental Delegated Act tervezetével kapcsolatban.

A Bizottság az Environmental Delegated Act tervezetét a konzultáció lezárását követően, az annak eredményeképpen beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti.

Cikkek

Cikkek