Akadálymentességi követelmények a pénzügyi szektorban 4. rész – Ellenőrző hatóság

Szerző: dr. Tihanyi Zita, dr. Biró Zsófia

Megjelent az Akadálymentességi törvényhez kapcsolódó első Kormányrendelet [a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény végrehajtásáról szóló 605/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet], mely kijelöli az akadálymentességgel kapcsolatos feladatokat ellenőrző hatóságot.

A törvény a pénzügyi piaci szereplőknek (bankok, biztosítók, befektetési vállalkozások) az alábbi termékekkel és szolgáltatásokkal szemben ír elő akadálymentességi elvárásokat:

  • az önkiszolgáló terminálok (bankautomaták, fizetési terminálok),
  • a lakossági banki szolgáltatások (hitelnyújtás, számlavezetés, befektetési tanácsadás, portfoliókezelés, letétkezelés) és
  • az e-kereskedelmi szolgáltatások.

A fentiek akadálymentességének ellenőrzésére az új Kormányrendelet a fogyasztóvédelmi hatóságot jelölte ki.

Az ellenőrző hatóság eszközei

A jogalkotó az akadálymentességi követelmények kikényszerítésére két fontos eszközt adott az ellenőrző hatóság kezébe

  • a közhírré tételt és
  • a bírságolást.

Egyrészt a hatóság a véglegessé vált határozatáról és az általa kötött hatósági szerződésről készült közleményt 6 hónapra közhírré teszi. E szankció hatása nehezen becsülhető meg, nagyban függ a közzétételi fórumtól.

Viszont a bírságtételek elég magasak ahhoz, hogy alkalmazásuk esetén ténylegesen hatást gyakoroljanak a pénzügyi piaci szereplőkre. Az akadálymentességi követelmények sérelme esetén kiszabható bírság összege az alábbiak szerint alakul:

Közigazgatási bírság összeg
 minimuma maximuma
 15 ezer forint  a) a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a Kkv tv. hatálya alá nem tartozó gazdasági szereplő esetében  b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, nettó árbevétellel rendelkező gazdasági szereplő esetében  
   a gazdasági szereplő éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig  ba) 500 ezer forintig   bb) a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a gazdasági szereplő éves nettó árbevételének 5%-áig


Mindenesetre az érintetteknek rengeteg idejük van a felkészülésre: a Kormányrendelet az Akadálymentességi törvénnyel egyidejűleg, csak 2025. június 28. napján lép hatályba.

A cikksorozathoz tartozó korábbi írások az alábbi linkeken érhetőek el: 

Kihirdették az Akadálymentességi törvényt 

Akadálymentességi követelmények 

Mentesülés és könnyítések

Cikkek

Cikkek