Akadálymentességi követelmények a pénzügyi szektorban 3. rész - Mentesülés és könnyítések

Szerző: dr. Tihanyi Zita, dr. Biró Zsófia

Cikksorozatunkban korábban bemutattuk az új Akadálymentességi törvény előzményeit, hatályát és a szolgáltatókkal szemben támasztott követelményeket. A harmadik részben bemutatjuk, miként mentesülhetnek a szolgáltatók az akadálymentességi követelményeknek való megfelelés alól.

Mentesülés az akadálymentességi követelmények alól

Az eddigiek alapján azt gondolhatnánk, hogy a jelenleg a piacon lévő szolgáltatások rendkívül széles körét újra kell gondolnia a szolgáltatóknak. Ez azonban nincs szükségszerűen így. Nem kell ugyanis alkalmazni az akadálymentességi követelményeket, ha az azoknak való megfelelés a termék vagy a szolgáltatás lényegi tulajdonságainak az alapvető módosulását eredményezné vagy aránytalan terhet jelentene a szolgáltatónak.

Annak érdekében, hogy e kivétel ne vezethessen ahhoz, hogy a szolgáltató könnyen kibújik a kötelezettsége alól, a szolgáltatónak írásbeli értékelést kell készítenie az aránytalan teher fennállásának alátámasztására a Törvényben megadott részletes szempontok szerint, és a mentesülésről tájékoztatnia kell az ellenőrző hatóságot. (Az ellenőrző hatóság kijelölésére a Kormány kapott felhatalmazást, azonban e kijelölés a cikk megjelenéséig nem történt meg.)

Az értékelés során a szolgáltatónak össze kell vetnie

  • az akadálymentességi követelmények teljesítésével járó nettó költségeket a termék gyártásával, forgalmazásával vagy behozatalával, vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a gazdasági szereplőket terhelő összköltséggel;
  • a szolgáltató becsült költségeit és hasznát - a gyártási folyamatokat és beruházásokat is beleértve - a fogyatékos személyeknek nyújtandó becsült előnyökkel;
  • az akadálymentességi követelmények teljesítésével járó nettó költségeket a szolgáltató nettó árbevételével.

Könnyítések

A jogalkotó az előírt kötelezettségek mellett számos, felkészülést és megfelelést könnyítő szabályt is épített a Törvénybe.

A hatálybalépés időpontja (az Akadálymentességi törvény csak 2025. június 28. napján lép hatályba) eleve hároméves felkészülési időt biztosít az érintett gazdasági szereplőknek.

Szintén a szolgáltatók helyzetének könnyítését szolgálja, hogy a Törvény csak a hatálybalépését követően forgalomba hozott termékekre és nyújtott szolgáltatásokra kell alkalmazni.

A szolgáltatóknak ugyan biztosítaniuk kell a szolgáltatás nyújtásához használt termékek (pl.: számítógépes hardver rendszerek, operációs rendszerek, honlapok, mobilapplikációk, bankautomaták, önkiszolgáló terminálok) akadálymentesítését, azonban a Törvény hatálybalépését megelőzően használt, az akadálymentességi követelményeknek nem megfelelő önkiszolgáló terminálok továbbra is használatban maradhatnak a gazdaságilag hasznos élettartamuk végéig, de legfeljebb a használatba vételüket követő 20 évig.

A Törvény nem érinti továbbá a hatálybalépését megelőzően megkötött, a Törvényben foglalt követelményeknek nem megfelelő szolgáltatási szerződéseket a lejáratuk időpontjáig, de legfeljebb 2030. június 28-áig.

A cikksorozathoz tartozó korábbi írások az alábbi linkeken érhetőek el:

Kihirdették az Akadálymentességi törvényt

Akadálymentességi követelmények

Cikkek

Cikkek