A szoftverfelhasználói kockázatok csökkentésének eszköze: a forráskódletét

Szerző: Dr. Tomori Erika - Dr. Vajda János

letöltés

Napi Gazdaság, 2005/január

A szoftverfelhasználói kockázatok csökkentésének eszköze: a forráskódletét

A Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda munkatársai a nemzetközi gyakorlatban már régebb óta alkalmazott, ám hazánkban még újdonságnak számító forráskódletét intézményét mutatják be.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a számítógépes programalkotások fejlesztői kizárólagosan jogosultak az általuk készített szoftverek felhasználásának engedélyezésére. Az engedélyezés az ún. szoftver licensz szerződés alapján történik, mely meghatározza a szoftverfejlesztő által megengedett szoftverhasználat feltételeit. A szoftver licensz szerződések rendszerint tartalmaznak olyan rendelkezést is, mely kötelezi a szoftverfejlesztőt a felhasznált szoftver további karbantartására és hibáinak kijavítására.

Ezek a szoftver licensz szerződések könnyen belátható kockázatot rejtenek magukban a szoftverek felhasználói számára. A felhasználói kockázatok főként azokból az esetekből erednek, amikor a szoftver fejlesztője beszünteti tevékenységét, csődbe megy, vagy egyszerűen nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ilyen esetekben a szoftverek forráskódjának (vagyis a gépi kód emberi érzékelés számára érthető, programnyelven készült fordításának) hiányában a felhasználó üzleti folyamatai megszakadhatnak, fontos adatok elveszhetnek.

A felhasználói kockázatok csökkentésének egyik - hazánkban is alkalmazott módja -a szoftverek forráskódjának ügyvédi vagy közjegyzői letétbe helyezése. Ennek legnagyobb hátránya, hogy a forráskódok ellenőrzéséhez szükséges szakértelem híján a felhasználó nem lehet maradéktalanul biztos abban, hogy a fejlesztő által letétbe helyezett adatok ténylegesen alkalmasak az általa használt szoftver újraelőállításához. Emellett, a felhasználó és a fejlesztő közötti, a forráskódok kibocsátása körüli jogvitákat az ügyvédek és a közjegyzők nem képesek rövid időn belül rendezni.

Szoftverek forráskódját letétbe lehet helyezni az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnél is, mely tanúsítványt állít ki a letétbe helyezés tényéről. Az Artisjus azonban a letéti őrzésen kívül egyéb szolgáltatást nem nyújt: letétkezelést nem végez és a letétbe helyezett forráskódot csakis egy esetleges bírói eljárásban adja ki.

Ezeknél a módszereknél hatékonyabb megoldást kínálnak a szoftverek forráskódjának letétkezelésére szakosodott vállalkozások. A nemzetközi gyakorlatban már régebb óta ismert az a megoldás, melynek lényege, hogy a felhasználó megköveteli a fejlesztőtől, hogy az egy független, a szükséges szakértelemmel rendelkező letétkezelő cégnél helyezze el a szoftver forráskódját (ún. software escrow). Ennek a módszernek az előnye az ügyvédi vagy közjegyzői letéthez képest főként az, hogy a letétkezelő cég rendelkezik azzal a szakértelemmel, mely annak megítéléséhez szükséges, hogy a fejlesztő által letétbe helyezett adatok ténylegesen alkalmasak-e a szoftver fejlesztéséhez és karbantartásához. Ezen túl, a letétkezelő cég által kialakított és a szerződésben a felek által elfogadott eljárás gyorsabban tudja biztosítani a döntést a forráskódok kiszolgáltatása körüli jogviták esetén. Amennyiben a fejlesztő vitatja, hogy a felek által a letéti szerződésben meghatározott kiszolgáltatási események valamelyike bekövetkezett volna, akkor a választottbírósági eljárás mintájára független szakértők döntenek a kérdésben.

A nemzetközi gyakorlatban a letétkezelő cég és a szoftverfejlesztő cég letéti szerződést kötnek egymással, melyben meghatározásra kerülnek a fejlesztő és a letétkezelő kötelezettségei, illetve az említett kiszolgáltatási esetek. A szerződés által biztosított védelemben a szoftver felhasználója csak azután részesül, miután a letétkezelő cég kézhez kapta a mindhárom szereplő (a letétkezelő, a fejlesztő és a felhasználó) által aláírt megerősítő nyilatkozatot. A nyilatkozat kézhezvétele után a felhasználó szerződő féllé válik a letétkezelő és a szoftverfejlesztő közötti szerződésben.

A közelmúltban megkezdte működését az első magyar forráskód letéteményes, mely nemzetközi színvonalon képes nyújtani a felhasználók számára a fenti forráskód letéti szolgáltatást. Ezzel a felhasználók megfelelő módon tudják a jövőben hazánkban is biztosítani a szoftverlicenszbe eszközölt beruházásaikat.

Budapest, 2005. január

Cikkek

Cikkek