A kölcsönszerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye

Szerző: Gárdos Péter

letöltés

Gazdaság és Pénzügy, 2015/1.

A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsön-szerződések érvénytelenségének. Mindezidáig nem került sor azonban annak vizsgálatára, hogy hogyan kell levonni a kölcsönszerződés érvénytelenségének a jogkövetkezményét abban az esetben, ha a szerződés nem nyilvánítható érvényessé. A kölcsönszerződés nem dolog tulajdonjogának átruházására, hanem idegen pénz használatára irányuló jogviszonynak minősül, így az eredeti állapot helyreállítása a szolgáltatás eredeti irreverzibilitása okán kizárt. A 2008-as gazdasági válság következtében a perek túlnyomó részében ettől eltekintve is az eredeti állapot helyreállíthatatlanságát kellene megállapítani utólagos irreverzibilitás miatt, mivel az eredeti állapot helyreállítását kérő fél a kapott kölcsön visszafizetésére nem lenne képes. Végül pedig az eredeti állapot helyreállíthatatlansága következik a jogviszonyból fakadó követelések (részbeni) elévüléséből is. Az eredeti állapot helyreállíthatatlansága következtében – ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhető ki – a szerződést az ítélethozatalig hatályossá kell nyilvánítani. Ilyen esetekben a bíróság az ítéletében állapítja meg a kirovó pénznem alapulvételével az adós fennálló tőketartozását, és ennek megfizetésére kötelezi a bíróság az adóst.

Cikkek

Cikkek