A hazai tényleges tulajdonosi nyilvántartás felkapcsolása a BORIS-ra

Szerző: dr. Biró Zsófia

A tényleges tulajdonosi nyilvántartások létrehozása első mérföldkövének tekinthető a hazai, tagállami központi nyilvántartások megszületése.

Gyakori jelenség, hogy egy cég tulajdonosi struktúrájának megismeréséhez több különböző tagállam tényleges tulajdonosi nyilvántartásából is szükség van adatokra. Ez a cél valósul meg a BORIS-on (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) keresztül, amely az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia tényleges tulajdonosi nyilvántartásait kapcsolja össze.

A BORIS az európai igazságügyi portálon1 keresztül érhető el és jelenleg teszt üzemmódban működik. A nyilvántartáshoz Dánia, Málta, Görögország, Hollandia, Ausztria, Lettország, Németország, Észtország és 2023. február 1-jétől Magyarország nyilvántartását csatlakoztatták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint nyilvántartó szerv az Európai Unió elvárásainak megfelelően biztosítja az Európai Unió más tagállamaiban működő tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatokhoz hozzáféréssel rendelkező adatigénylők számára az adatszolgáltatást.

A BORIS-ban az adatigénylő rákereshet a BORIS-hoz csatlakoztatott tagállami nyilvántartásokban nyilvántartásba vett társaságra, más jogi személyre, bizalmi vagyonkezelési konstrukcióra és hozzáférhet a tényleges tulajdonosokra vonatkozó, a nemzeti nyilvántartások által megadott információkhoz.

A nemzeti joggal összhangban bizonyos információk nyilvános hozzáférhetősége korlátozható, a díjköteles információk pedig csak egy későbbi időpontban válnak majd elérhetővé a portálon.


Hivatkozások:

1. A tényleges tulajdonosi nyilvántartásokat összekapcsoló rendszer

Cikkek

Cikkek